Milkshake Dance Studio

INTEGRITETSPOLICY

Vi på Milkshake Dance Studio värnar om din integritet.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna finns vår integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

För de behandlingar som sker inom Milkshake Dance Studio AB:s verksamhet är Milkshake Dance Studio AB personuppgiftsansvarig. 

 

Org.nr: 559287-0538

Adress:

Andvägen 11

475 40 Hönö

Göteborg.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du hör av dig till oss via ett formulär, telefon eller email. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Postadress

 

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
Milkshake Dance Studio AB:s hemsida, t.ex. när kontaktar oss via våra kontaktformulär;
när du kontaktar oss via e-post eller telefon; genom avtal, faktura eller annan affärskontakt. Även från tredje parter så som bokningssidor.

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. när du hör av dig via vår hemsida. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att Milkshake Dance Studio AB ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Milkshake Dance Studio AB. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Milkshake Dance Studio AB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Max 12 månader, i vissa fall längre om du är kund hos oss eller det finns någon annan rättslig grund för det.

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER!

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Maja Cardevik, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Tele.nr. 0768024812.